Chư Tăng Khất Thực trong Lễ Vu Lan 23.08.2014

Nhũng hình ảnh trong buổi Khai Mạc Đại Lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014...

Hình ảnh khai mạc Đại lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014

Nhũng hình ảnh Chư Tăng Khất Thực trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014...

Khoá Huân Tu Đại Bi 02-03.08.2014

Nhũng hình ảnh trong Khoá Huân Tu Đại Bi tại chùa Phật Huệ 02-03.08.2014...

Buổi Thuyết Pháp của TT Thích Nhật Từ̀

Nhũng hình ảnh trong buổi thuyết pháp của TT Thích Nhật Tù tại chùa Phật Huệ 06.07.2014...

Tu Bát Quan Trai - Hướng Về Tam Bảo

Xin giói thiệu tói quý Ðạo hũu, quý Phật tủ nhũng hình ảnh trong khoá Tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chúc ngày 21-22.06.2014 vùa qua...

Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2558

Xin giói thiệu tói quý Ðạo hũu, quý Phật tủ nhũng hình ảnh trong Ðêm Van Nghệ mùng Ðại Lễ Phật Ðản PL.2558 duọc tổ chúc tại chùa Phật Huệ trong dêm 31.05.2014 vùa qua...

Đại Lễ Phật Đản PL.2558

Nhũng hình ảnh trong dại lễ Phật Ðản Phật lịch 2558 tại chùa Phật Huệ, ngày 31.05.2014...

Lễ Cầu Nguyện Vì Hoà Bình Cho Việt Nam

Buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Việt Nam Không Có Chiến Tranh cũng là một nhân duyên quý báu, bỏi nó không chỉ giúp cho nhũng nhũng Phật tủ – Nhũng nguòi Việt dang sống xa quê huong, noi dất khách quê nguòi có thêm một co hội dể xích lại gần nhau hon.

31 tháng 12 2014

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2014

THƯ MỜI 

ĐÓN TẾT TRUNG THU

clicken vào hình để xem khổ lớn

THƯ MỜI
BTC kính mong quý Phật tử, quý Đồng hương hoan hỉ cho con em mình về chùa tham dự ngày Tết Trung Thu:
Địa điểm: Chùa Phật Huệ
http://tonkinvn.com/upfiles/image/T%E1%BA%BFt%20Trung%20Thu.jpg 
Thời gian: Thứ Bảy ngày 13.09.2014 từ 16.00h đến 22.00hMọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156176


Phật Sự Kế Tiếp Trong Năm
28 tháng 8 2014

ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558 - LỄ BÔNG HỒNG CÀI ÁO NGÀY 23.08.2014 - PHẦN 1

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh Đại Lễ Vu Lan và Lễ Bông Hồng Cài Áo tổ chức ngày 23.08.2014 tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...

27 tháng 8 2014

LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558

Những hình ảnh cúng dường Trai Tăng trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558, ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức quốc...

26 tháng 8 2014

HÌNH ẢNH CHƯ TĂNG NI KHẤT THỰC TRONG ĐẠI LỄ VU LAN 23.08.2014

Những hình ảnh Chư Tăng Khất Thực trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558 tổ chức ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...

HÌNH ẢNH KHAI MẠC ĐẠI LỄ VU LAN PL.2558 TẠI CHÙA PHẬT HUỆ

Xin giới thiệu cùng quý Phật tử những hình ảnh khai mạc Đại Lễ Vu Lan PL.2558 được tổ chức vào ngày 23.08.2014 vừa qua tại chùa Phật Huệ - Đức Quốc...

21 tháng 8 2014

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - PHẦN 2http://chuavn.orgfree.com/PSTinhKhong_files/1.jpgLoi ngưi này rất ít, thin sư Vân Cốc rất kinh ngạc, ba ngày ba đêm chng khi mt nim, công phu này khá lm! Lin hi ông ta: Ông tu như thế nào? Ông ta lin đáp li, cũng rất thật thà: Con chng có công phu gì! Số mng đã được ngưi khác đoán sn, khi nim vô ích, chẳng thà coi như xong, chng khi nim nữa! Thin sư Vân Cốc i, bảo:Ta ng ông là thánh nhân, hóa ra ông vn là phàm phu”.

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

http://tranhanh.net/demo/upload/hinh_noi_dung/1395755052_(1809)%20M%E1%BB%A5c%20Ki%E1%BB%81n%20Li%C3%AAn.jpgPhật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
Phải tuân theo thể-thức sau này:
Trước khi thọ thực đàn chay
Phải cầu chú-nguyện cho người tín-gia. 
Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
Ðịnh tâm-thần quán đủ đừng quên


Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites