Chư Tăng Khất Thực trong Lễ Vu Lan 23.08.2014

Nhũng hình ảnh trong buổi Khai Mạc Đại Lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014...

Hình ảnh khai mạc Đại lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014

Nhũng hình ảnh Chư Tăng Khất Thực trong Đại Lễ Vu Lan PL.2558 ngày 23.08.2014...

Khoá Huân Tu Đại Bi 02-03.08.2014

Nhũng hình ảnh trong Khoá Huân Tu Đại Bi tại chùa Phật Huệ 02-03.08.2014...

Buổi Thuyết Pháp của TT Thích Nhật Từ̀

Nhũng hình ảnh trong buổi thuyết pháp của TT Thích Nhật Tù tại chùa Phật Huệ 06.07.2014...

Tu Bát Quan Trai - Hướng Về Tam Bảo

Xin giói thiệu tói quý Ðạo hũu, quý Phật tủ nhũng hình ảnh trong khoá Tu Bát Quan Trai do chùa Phật Huệ tổ chúc ngày 21-22.06.2014 vùa qua...

Đêm Văn Nghệ Mừng Phật Đản 2558

Xin giói thiệu tói quý Ðạo hũu, quý Phật tủ nhũng hình ảnh trong Ðêm Van Nghệ mùng Ðại Lễ Phật Ðản PL.2558 duọc tổ chúc tại chùa Phật Huệ trong dêm 31.05.2014 vùa qua...

Đại Lễ Phật Đản PL.2558

Nhũng hình ảnh trong dại lễ Phật Ðản Phật lịch 2558 tại chùa Phật Huệ, ngày 31.05.2014...

Lễ Cầu Nguyện Vì Hoà Bình Cho Việt Nam

Buổi Lễ Cầu Nguyện Cho Việt Nam Không Có Chiến Tranh cũng là một nhân duyên quý báu, bỏi nó không chỉ giúp cho nhũng nhũng Phật tủ – Nhũng nguòi Việt dang sống xa quê huong, noi dất khách quê nguòi có thêm một co hội dể xích lại gần nhau hon.

31 tháng 12 2014

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2014

THƯ MỜI 

HUÂN TU ĐẠI BI

clicken vào hình để xem khổ lớnMọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156176


Phật Sự Kế Tiếp Trong Năm
01 tháng 10 2014

Ý NGHĨA SỰ SỐNG - LUÂN HỒI VÀ SỰ GIẢI THOÁT - Phần 1

Chủ đích tối hậu trong việc tu tập Phật Giáo về cung cách cách hành xử là gì? Đấy là cách phải chủ động được dòng luân lưu của tâm thức mình - tức giúp mình trở thành một con người bất-bạo-động một cách đích thật. Trên bình diện thật bao quát thì có thể cho rằng Phật Giáo gồm có hai thừa (tiếng Phạn và tiếng Pa-li là yana, có nghĩa là cỗ xe) biểu trưng cho hai đường hướng tu tập là: Đại Thừa(Cỗ xe lớn) và Tiểu Thừa (Cỗ xe nhỏ). Đại Thừa chủ trương phải phát động lòng từ bi nhằm giúp đỡ tất cả chúng sinh, và Tiểu Thừa thì chủ trương không được phép làm thương tổn đến bất cứ một chúng sinh nào.

30 tháng 9 2014

CHẮP TAY TRONG CÕI VÔ THƯỜNG

http://cms.kienthuc.net.vn/static/Images/dataimages/201210/original/images1020202_Nhanloi1.jpgBao giờ mở rộng lòng người,

Cho tôi quỳ xuống chắp mười ngón tay,

Rưng rưng nữa giọt mặn này,

Run run  mười đốt tay gầy hiến dâng...

29 tháng 9 2014

ĐÓNG GÓP CÁC TIẾT MỤC CHO CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CỦA CHÙA PHẬT HUỆNhằm góp phần nâng cao chất lượng trong các sinh hoạt Phật sự của chùa Phật Huệ và củng cố, giữ gìn truyền thống đạo giáo và những nét đẹp văn hoá cổ truyền dân tộc, BAN VĂN NGHỆ chùa Phật Huệ đã được thành lập và rất cần sự cổ vũ, đóng góp của đông đảo quý Phật tử, quý Đồng hương khắp nơi.

25 tháng 9 2014

TỊNH ĐỘ ĐẠI KINH GIẢI DIỄN NGHĨA - PHẦN 4


Do vậy, quý vị nhất định phải biết, trí huệ do đâu mà có? Chính mình vốn sẵn có. Quý vị cầu trí huệ, chẳng có chuyện này! Cái mà quý vị cầu được là tri thức, tri thức và trí huệ là hai chuyện [khác nhau]. Cầu trí huệ bằng cách nào? Phải định cái tâm, tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ. Tâm chúng ta bất định, trong tâm có cả đống thứ lộn xộn, vì vậy, trí huệ chẳng sanh, mà sanh phiền não. Tâm thanh tịnh sanh trí huệ. Bởi lẽ, trí huệ phát xuất từ buông xuống, [hễ buông xuống] trí huệ bèn xuất hiện; không buông xuống, sẽ vĩnh viễn chẳng có trí huệ, cái mà quý vị học được toàn là tri thức.

PHỎNG VẤN NGƯỜI CÕI ÂM - PHẦN 2

http://sto.depplus.vn/NewsMedia/assets/image_20140906/97420_20140906090723.jpgNhư vậy, sự buông bỏ không chỉ dành cho những người tu hành khi còn sống mà nó còn vô cùng cấp thiết cho những vong linh trong việc siêu thoát. Nếu chúng ta không tập thói quen ngay lúc còn sống thì chúng ta khó có thể sinh tâm buông bỏ khi bước qua thế giới bên kia. Không phải chúng sinh nào cũng may mắn được tiếp cận Phật pháp tại cõi giới âm như ông Lương. Nếu như không có duyên gặp Phật pháp, không trì tụng kinh chú, có lẽ cảnh giới tái sinh tiếp theo của ông khó thoát khỏi súc sinh và ngạ quỷ.

20 tháng 9 2014

NHỮNG HÌNH ẢNH VUI TẾT TRUNG THU TẠI CHÙA PHẬT HUỆ

Xin giới thiệu cùng quý  Phật tử, quý Đồng hương những hình ảnh tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi tại chùa Phật Huệ ngày 13.09.2014 vừa qua...

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites