AUDIO PHẬT PHÁP

Trang giới thiệu các bài pháp âm MP3 của các Pháp sư trong nước và nước ngoài...Tịnh Độ Đại Kinh Diễn Giải - Pháp Sư Tịnh Không:

  1. MP3 - Pháp Sư Tịnh Không
  2. Pháp ngữ - Pháp Sư Tịnh Không
  3. Trang Diệu Pháp Âm MP3
  4. Trang Suối Từ MP3
  5. Trang Diệu Âm MP3
  6. Chùa Hoằng Pháp MP3

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites