31 tháng 12 2018

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

 HUÂN TU ĐẠI BI 07-08.04.2018  

clicken vào hình để xem khổ lớn

 


Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016


 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites