31 tháng 12 2017

LỊCH PHẬT SỰ PHẬT HUỆ 2017


THƯ MỜI

KHOÁ TU BÁT QUAN TRAI
Từ 14.00h Thứ Bảy 08.07.17
đến 14.00h Chủ Nhật 09.07.2017 

clicken vào hình để xem khổ lớn

 

Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỉ liên lạc:
Tel: 069 48449850 oder: 0176-81156716


Để xem chi tiết Phật Sự xin quý vị hoan 
hỉ clicken lên các tháng trong Năm 2016
 


 

0 Kommentare:

Chia Sẻ

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites